Moja własna firma

Aby poprawnie prowadzić biznes, poznać najwłaściwsze drogi jego rozwoju, warto mieć kompleksowe informacje na jego temat. Wielu biznesmenów nie zawsze sprawnie orientuje się we wszystkich swoich sprawach. Niekiedy poprzez zaniedbanie sami sobie szkodzą. Kancelaria prowadzi analizę due diligence, która pozwala na rzetelną ocenę firmy, płynności jej  funkcjonowania, dróg rozwoju biznesowego i wszystkich najważniejszych oraz mniej ważnych spraw, składających się na sprawnie działające i silne przedsiębiorstwo. Ocena przedsiębiorstwa pełni kluczową rolę w przeprowadzaniu transakcji. Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z sukcesem lub porażką. Warto mieć przy sobie sprzymierzeńca, który będzie w stanie wspomóc zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku.


Nasza kancelaria zajmuje się również osobami, którym biznes nie wyszedł na dobre, na przykład popadli w długi. Ochrona prawna dłużników polega na wynegocjowaniu jak najkorzystniejszych i łagodnych warunków spłaty zobowiązań. Dzięki działalności kancelarii możliwe jest załagodzenie konfliktów pomiędzy dłużnikami i wierzycielami, a także ochrona dłużników przed nieprawomocnym postępowaniem komorniczym. Dzięki temu dłużnicy mogą ocalić znaczą część swojego majątku.